Pil

Pil er en eldgammel kulturplante, mennesker har nyttegjort seg av dette sterke og smidige materialet i lange tider.

Flett og flettehåndverk har vært et håndverk som har fulgt oss gjennom historien. Det ble sanket i kurver, flettet husdyrgjerder, fangstredskap, og i nyere tid; pipestativ og dostoler!

Det er dermed et uendelig langt historisk bånd en fletter videre på med bruk av pil i vår tid, der inspirasjonen vår kanskje først og fremst er drevet av det å skape noe.

Vi har så uendelig mye, og nok av det meste. Arbeid med pil gir oss en anledning til å bruke hendene, kreativiteten, snuse inn den gode lukten, falle inn i en rytme, se at noe vokser fram mellom hendene, kjenne på gleden over å skape, og fryde seg over det enkle.

Mitt møte med pil

Møtet mitt med pil går tilbake til 2001. Jeg ble nyskjerrig på dette materialet som kunne brukes til så mye, både som levende gjerder og hytter, men og til kurvfletting og andre spennende prosjekter. Dermed var jeg i gang, undersøkte, leste, og ikke minst reiste jeg på mange kurs, noen i Norge, men flest i Danmark. Bestemmelsen var tatt, dette håndverket ville jeg lære mer om.

Årene har gått, og det har blitt flere kurs i mange land, og etterhvert startet jeg selv å lære vekk.

Fletteinteressen min er knyttet til gleden over å skape, men ikke minst å kunne videreformidle pilfryd!

 

Kurs

Kurslokalet vårt er i gamlefjøset på Søre Skogen.  Vanligvis er det 7-8 deltakere på pilkurs. Kursene er av ulik varighet, fra kveldskurs på 3-4 timer, til helgekurs som starter en fredagskveld, og fortsetter lørdagen.

Hvert halvår legger jeg ut en kursliste (kursliste her) over pilkurs som arrangeres her på gården. Her kan enkeltpersoner melde seg på, men det er og mange som bestiller egne kurs for vennegjenger, kollegaer, eller for foreninger og lag.

På vårparten er det tid for å arbeide med levende pil og jeg arrangerer hagekurs der en fletter flotte trær, gjerne i kombinasjon med et plantestativ til klatrende sommerblomster.

Det er og anledning til å kjøpe stiklinger  som du kan dyrke egen pil av Jeg selger og lange pilvidjer til gjerder og hytter, her lønner det seg å forhåndsbestille i god tid. Tid for å plante levende pil er i mars og april.

Jeg holder og en god del kurs utenom gården. Disse kursene er vanligvis på vestlandet og blir bestilt og arrangert av enkeltpersoner eller ulike foreninger. Jeg har da med meg alt av nødvendig utstyr og materiale.

Et pilkurs handler ikke bare om å flette en gjenstand. Det handler og om å arbeide med et naturmaterial, å få lære et eldgammelt håndverk, treffe andre mennesker, og ikke minst å kjenne på fryden over å skape noe med egne hender!