Vannkraftverk

Sommer 2021: Etter en søknadsrunde får vi tillatelse til å utnytte noe av vannføringen i elven som renner forbi gården. Sommeren 2021 starter arbeidet med det som skal bli et mikrokraftverk, og der målet er å gjøre oss rimelig selvforsynte med strøm største delen av året. Elven har fosset forbi oss i 20 år, nå skal vi låne litt av energien vannet har til å lage egen strøm. Et spennende prosjekt som vi lenge har tenkt på, og som nå skal realiseres!

Nov. 2022: November 2022 var alt klart til å starte kraftverket. Turbinhuset med fire turbiner stod ferdig, 260 m. rør var lagt ( det meste i bakken), og alt det elektriske var på plass. For første gang denne seinhøsten fikk vi en lengre periode med kaldvær og lite nedbør, men kraftverket produserte uansett det vi trengte.

Januar 2023: Det føles flott å kunne gå inn i 2023 med egen kraft, og å tenke på at Søre Skogen har fått ennå et bein å stå på!

Potensialet til kraftverket er å produsere 7-8 kw i timen, og etter 2 mnd. drift ser vi at det trengs litt justeringer, men de er snart på plass.