utløp

etter turbinene renner vannet tilbake til elven