Bilder fra gården

bjørk på isen
høy
sauene
Blirosa
Baker ovnen
soløye blomster
kveldsstemning på islagd skjoldafjord
and
pilkorg
kornblomst
pil i blomst
hestehode
pilfat
dammen
Hønene og hanen
loven
kvalp i korg