L1310196

Drude: Vokste opp utfor Stavanger, for såpass lenge siden at det fremdeles var landbruk i bynære strøk. Dyr var en medfødt interesse, og dermed ble det naturlig å ta agronomutdanning etter gymnaset. Etter en god del farting rundt i verden var jeg klar for studier i Bergen, og tok etterhvert hovedfag i sosialantropologi, med landbruk som tema. Årene etter utdanning har jeg stort sett arbeidet som lærer, både på  høyskole og videregående.

Pil kom inn i livet mitt i 2001, og dermed var starten satt for en spennende hobby, som etterhvert har utviklet seg til å bli et deltidsyrke. I 2004 fikk jeg etablererstipend fra Innovasjon Norge og satte så smått igang med kursvirksomhet. Fletteinteressen har og ført meg ut i verden, først og fremst på kurs i ulike europeiske land, men og overraskende nok som kursholder i India for designstudenter!

I perioden 2013-2015 hadde jeg gleden av å samarbeide med den polske organisasjonen Serfenta og Sunnhordland museum, i prosjektet "Viva Basket!". Prosjektet var EØS finansiert, og Norsk Kulturråd  stod for tildeling. "Viva Basket!"  hadde tema flettetradisjoner i Norge(vestlandet) og i Polen. Samarbeidet resulterte bl.a. i en internasjonal konferanse, en vandreutstilling, og en bok .

Det å flette med naturmateriale er et håndverk som har levd med oss mennesker i tusenvis av år, samtidig kan det og være et nyskapende håndverk, med ulike uttrykk verden over. Gleden over å skape med egne hender, og fletting som et felles språk, er det som binder oss sammen.

 

L1310357

Martin: Jeg er født i Sveits og bodde der de første 28 årene av livet. Hest og ridning vokste fram som en interesse i 18 års alderen.

Under studiene til sivilagronom hadde jeg praksisutplassering på gårder med arbeidshester i Sveits og USA. Senere fikk jeg anledning til å lære kjøring med tospann hos konkurransekusk hjemme i Sveits. Diplomoppgaven min var også knyttet til interessen min for hest, den skrev jeg om  gårder som ble drevet med arbeidshester . Å leve tett på hest fikk jeg også oppleve under en langtur på hesteryggen over  Sørøyen på NewZealand. Og som medlem i en teatergruppe som reiste med hest og vogn i Sveits.

Jeg kom til Norge i 1990, til Sogn Jord og Hagebrukskole. Der fikk jeg ansvar for å etablere hesteundervisning på skolen. Det arbeidet gav mulighet for variert arbeid med arbeidshest på skolegården, skogsarbeid og kløving i fjellene. Jeg fikk også være med på et prosjekt som involverte bruk av arbeidshester i Sørafrika, i samarbeid med UIMB på Ås.
Jeg har ogå skrevet flere artikler med tema arbeidshest, og bidratt til artikler om samme emne i skolebøker.

I 2001 flyttet vi til Søre Skogen. Det var et naturlig valg at gården i all hovedsak skulle drives med arbeidshest. Etterhvert fikk jeg mulighet til å realisere en langvarig interesse for Iberiske hester (PRE, Lusitano). Jeg arbeider også deltid som lærer bl.a.med fagene hest og økologisk landbruk på Tveit Vgs.

Jeg har siden starten på 1990 årene holdt mange kurs med tema hest, hestehold, arbeidshest, kommunikasjon med hest, håndtering, innkjøring etc., i tillegg til innridning , innkjøring og hjelp med «problemhester».